Σχετικά με τη συλλογικότητα

Ως αναρχική συλλογικότητα Καθ’οδόν συγκροτηθήκαμε τον Ιούνιο του 2010 με κοινό σκοπό και αναγκαιότητα την κοινωνική διάχυση αναρχικού λόγου και δράσης, τη συλλογική επεξεργασία της εμπειρίας μας, ως κοινωνικά/ταξικά αγωνιζόμενα υποκείμενα, και των γενικότερων θέσεων μας για την κοινωνική και ατομική απελευθέρωση.

Αγωνιζόμαστε για την ελεύθερη και ολόπλευρη ανάπτυξη και διαβίωση όλων των ανθρώπων. Κατανοώντας ότι “η ελευθερία μας ξεκινά εκεί που ξεκινά και η ελευθερία των άλλων”, ότι η ατομική μας ευημερία εξαρτάται από την ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας, αγωνιζόμαστε για την καταστροφή κάθε εξουσιαστικής κι εκμεταλλευτικής κοινωνικής σχέσης, για τη δημιουργία ενός κόσμου πολιτικής ελευθερίας, οικονομικής ισότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αγωνιζόμαστε για την κοινωνική επανάσταση, για τη βίαιη καταστροφή του κράτους και του κεφαλαίου και το διαρκή μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων προς την κοινωνική και ατομική απελευθέρωση.

Προτάσσουμε την κοινωνική οργάνωση βασισμένη στην ελεύθερη ομοσπονδοποίηση αυτοοργανωμένων και αυτοδιευθυνόμενων κοινοτήτων-κομμούνων, την κατάργηση ιδιοκτησίας και του χρήματος ως μέσου συναλλαγής και συσσώρευσης πλούτου. Προτάσσουμε την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής για μια οικονομία αναγκών κι επιθυμιών (από τον καθένα αναλογα με τις δυνατότητές του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του) τις οποίες θα επεξεργαζόμαστε, καλύπτουμε και υλοποιούμε μέσα στις κομμούνες, με σεβασμό στη φύση και την περιβαλλοντική ισορροπία.

Ως κομμάτι των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων μας ενδιαφέρει η άμεση βελτίωση των συνθηκών ζωής στο σήμερα, τόσο της δικής μας όσο και του συνόλου της τάξης μας. Για το σκοπό αυτό συμμετέχουμε και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε αιτηματικο-διεκδικητικό αγώνα που διαπνέεται από λογικές έστω και μερικής ρήξης ή αντίστασης απέναντι στο κράτος και το κεφάλαιο.

Θεωρούμε ότι η διασύνδεση των επιμέρους και η συνολικοποίηση των μερικών αγώνων και διεκδικήσεων, η ριζοσπαστικοποίησή τους και η ανάδειξη του συνολικού επαναστατικού προτάγματος μέσα σε κάθε κοινωνικό-ταξικό αγώνα αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για τη προώθηση της κοινωνικής και ατομικής απελευθέρωσης, για την κοινωνική επανάσταση.

Αντιλαμβανόμαστε την επαναστατική συνείδηση ως ενδογενή ως προς την τάξη μας κι έχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα αυτενέργειάς της. Δεν στοχεύουμε στην καθοδήγηση της και τη μετατροπή της σε εργαλείο μιας πολιτικής πρωτοπορίας. Αυτός είναι και ο λόγος που προτάσσουμε την κοινωνική επανάσταση (και όχι την αναρχική επανάσταση). Αυτός είναι επίσης και ο λόγος που υποστηρίζουμε τη διακριτή οργάνωση μεταξύ των ειδικών αναρχικών οργανώσεων και των κοινωνικών/ταξικών οργανώσεων (οργανωτικός δυισμός). Θεωρούμε ότι ο ρόλος μας ως αναρχική συλλογικότητα, δηλαδή ως μια συνάντηση αγωνιζόμενων ανθρώπων που διαπιστώνουν κοινότητα στις αρχές, τις αξίες, τις θέσεις και τις απόψεις τους πάνω στα κοινωνικά και ταξικά ζητήματα, είναι η διαρκής προσπάθεια προώθησης του προτάγματος της κοινωνικής επανάστασης μέσω του λόγου, της δράσης και της συμμετοχής στους κοινωνικούς/ταξικούς αγώνες.

Συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους και πεδία ρήξης, αμφισβήτησης και αποδόμησης του Κράτους και του Κεφαλαίου ως υλικών και κοινωνικών σχέσεων, μέχρι την τελική τους καταστροφή και τη δημιουργία μιας κοινωνίας ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης, γενικευμένης κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης.

Για τον ελευθεριακό κομμουνισμό, για την αναρχία.